Aktuální dění s odvoláním náměstka Konečného ukazuje na rozdrobenost a nesoudržnost koalice, ve které jsou hlavními představiteli ANO a Občané pro Budějovice. Vnitřní problémy v této koalici, které již v minulém volebním období vedly k jejímu rozpadu, mají nepochybně negativní dopad na chod města. Její představitelé by se měli spíše soustředit na práci pro město než na vyřizování účtů uvnitř koalice. Koalice, v níž byla zastoupena ČSSD, vydržela a fungovala po celé období bez problémů..