Naší velkou prioritou je mít čisté a uklizené město. Provedeme průzkum nejvytíženějších lokalit a budeme chtít po společnosti FCC, aby se na tato místa zaměřila. V těchto nejvytíženějších lokalitách budeme zvyšovat počet vývozů a budeme iniciovat vznik akčního týmu, který bude neprodleně řešit špinavá místa a tak navážeme a ještě vylepšíme činnost odpadového taxi, o které jsme se zasadili už v minulých volebních obdobích.

I když jsou čisté Budějce naším cílem, nemůžeme mít oči všude. Proto jako součást konceptu Digitální radnice bychom osadíme všechny koše štítkem s telefonním číslem na dispečink a QR kódem, aby nám občané mohli snadno dát vědět, že je třeba věnovat dané lokalitě větší pozornost, případně rovnou přijet a koše vyvézt a míst uklidit. Občané, kteří nemají chytrý telefon mohou zavolat nebo poslat SMSku. Zdá se vám to jako sci-fi? Zatím ano, ale technicky to jde.

Věříme, že to spolu s vyšší aktivitou FCC přispěje k čistotě města, o které se bude vyprávět široko daleko. Protože přece chceme žít v čistém městě, v čistých Budějcích, našich Budějcích!