Některé konkrétní realizované věci v letošním volebním období 2015 – 2018

Školství, mládež

 • Postavena nová mateřská školka A. Trägera
 • Postaven nový dvoupodlažní pavilon v mateřské školce K. Šatala
 • Znovuotevření a celková rekonstrukce ZŠ E. Destinnové a výstavba nové mateřské školky v areálu ZŠ včetně školní kuchyně a jídelny
 • Vybudování nového veřejného dětského hřiště v Třebotovicích
 • Vybudování nového veřejného dětského hřiště v Suchém Vrbném
 • Vybudování nového veřejného dětského hřiště v Haklových dvorech (je v realizaci, dokončení teď v červenci 2018)
 • Zahájena výstavba nového pavilonu v mateřské školce Železničářská (je v realizaci, dokončení v květnu 2019, děti zde budou nastupovat v novém školním roce 2019)
 • V předešlém volebním období byly zavedeny ELEKTRONICKÉ ZÁPISY do mateřských škol
 • V letošním roce byly zavedeny ELEKTRONICKÉ ZÁPISY na všech základních školách
 • Před třemi lety byla zavedena finanční podpora pro děti trpící CELIAKIÍ a DIETNÍM STRAVOVÁNÍM – město dorovnává finanční rozdíl ceny běžného oběda
 • Zajistili jsme na základních školách pozici VRÁTNÉHO, na kterého město školám finančně přispívá = podporujeme BEZPEČNOST NA ŠKOLÁCH včetně budování kamerových systémů
 • Zajistili jsme finanční podporu z městského rozpočtu na rozšířenou výuku tělesné výchovy na školách – finančně přispíváme školám na trenéry
 • Na sídlišti Šumava byl spuštěn pilotní projekt KOMUNITNÍHO PÍSKOVIŠTĚ; město postavilo nové pískoviště, které v této lokalitě vůbec nebylo; maminkám byly následně rozdány klíče od pískoviště a ty si ho samotné odemykají (pískoviště je opatřeno plachtou pro zamezení znečištění kočkami atd.)
 • Vybudování prvního WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ v Českých Budějovicích (je v realizaci, pokladová betonová vrstva je již dokončena, nyní se budou instalovat prvky s termínem dokončení 27.7.2018)
 • Podporujeme TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH – připravili jsme projekt ODBORNÝCH UČEBEN na ZŠ Bezdrevská (fyzika, chemie, biologie, technika), celkové náklady cca 30 mil. Kč – učebny budou sloužit i pro ostatní školy, financováno z prostředků EU, nyní probíhá VŘ na zhotovitele - realizace 2018 až 2019
 • V letošním roce se zainvestovalo do ŽALUZIÍ DO ŠKOL – jedná o částku přes 6 mil. Kč pro 8 organizací (elektronické žaluzie, běžné žaluzie i venkovní markýzy)
 • Celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v ZŠ Kubatova
 • Do školních jídelen a gastro zařízení byly investovány desítky milionů korun
 • Před šesti lety bylo zavedeno PASTELKOVNÉ PRO PRVŇÁČKY a v této podpoře město díky ČSSD pokračuje doposud
 • Byla postavena nová moderní multifunkční TĚLOCVIČNA při ZŠ O. Nedbala, částka cca 40 mil. Kč.
 • Finanční podpora pro mládežnické akademie (fotbalové, hokejová)
 • Navýšili jsme finanční prostředky do mládežnického sportu

Správa veřejných statků

 • Provedena generální oprava LÁVKY pro pěší a cyklisty do SUCHÉHO VRBNÉHO nad vlakovým kolejištěm
 • Pořízena nová technika pro PARNÍ ČISTĚNÍ chodníků a na likvidaci plevele (parní čistič)
 • Byla realizována generální rekonstrukce dlažby před KREMATORIEM
 • Na hřbitově Sv. Otýlie byla udělána generální oprava chodníků a odkanalizování
 • Na hřbitově v Mladém se celkově zrekonstruovalo kolumbárium
 • Byla provedena celková oprava zábradlí na lávce u Diamantu
 • Byla provedena celková oprava zábradlí na lávce přes komunikaci Strakonická na Vltavě
 • Díky naší aktivitě jsme přiměli ŘSD zbourat starou protihlukovou stěnu a vystavit zcela novou
 • Byla zahájena celková oprava chodníků na Suchovrbenském náměstí s výměnou odpadkových košů, instalací nových laviček a doplněním veřejného osvětlení (akce je nyní v realizaci stavebních prací, dokončení nejpozději do konce srpna 2018)
 • Vybudovali jsme první PODZEMNÍ KONTEJNERY na separovaný odpad na Piaristickém náměstí a díky naší aktivitě jsou další realizovány na Lanově pěší zóně
 • Po městě byly zavedeny kontejnery na sběr KOVOVÝCH odpadů – obalů (před třemi lety v ČB tento typ sběru vůbec neexistoval)
 • Spustili jsme do provozu SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ u sídliště Vltava
 • Byly odstraněny kontejnery na separovaný odpad z PARKU DUDELSKÁ a přemístěny na pozemek Školní jídelny u Tří lvů (v roce 2019 provedeme celkovou revitalizaci parku Dukelská a vybudujeme nové hřiště pro děti – příprava pro rozpočet na příští rok 2019)
 • Zpracovala se ENERGETICKÁ koncepce města
 • Zpracoval se PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města
 • Před rokem byla ve městě poprvé zahájena celoplošná regulace holubí populace na území města a to formou klecového odchytu ptactva – probíhá kontinuálně
 • Zmodernizovalo se vánoční osvětlení některých vybraných ulic u náměstí a bylo pořízeno nové osvětlení vánočního stromu
 • Změnila se vyhláška pro pronájem předzahrádek – zaveden spravedlivější přístup a to zavedením dvou pásem: 1) dražší pro náměstí a historické centrum 2) levnější pro ostatní místa ve městě
 • Pro cyklisty byly vybudovány nové veřejné dvě - ve městě vlastně zcela jediné - cyklopumpy (Sokolský ostrov u plovárny a na cyklostezce)
 • V parku Háječek byly dány nové odpadkové koše a u řeky došlo k osazení nových laviček otočených směrem na vodu (řešeno na podnět občanů)
 • Formou burzy se začal nakupovat plyn a elektrická energie nejen pro město, ale nově i pro příspěvkové organizace a společnosti vlastněné městem (forma sdruženého nákupu)
 • Na podnět občanů byla zahájena úprava (zvětšování) otvorů u stávajících sběrných kontejnerů na plastové odpady – úpravy probíhají postupně
 • Pro veřejnost se zavedla informační internetová mapa s umístěním kontejnerů na separovaný odpad se základními termíny svozu
 • V parku STROMOVKA došlo k instalaci nových odpadkových košů; Povodí nyní připravuje projektovou dokumentaci na odbahnění vodní nádrže Bagr, samotné práce provede SVS jako opravu v roce 2019 – příprava pro rozpočet na příští rok 2019

Některé konkrétní realizované věci v minulém volebním období 2010 – 2014

Školství, mládež, sociální oblast

 • Postavena nová mateřská školka při ZŠ L. Kuby
 • Postavena nová mateřská školka Staroměstská
 • Postaven nový dvoupodlažní pavilon v mateřské školce K. Štěcha
 • Postavena nová mateřská škola při ZŠ Kubatova (přestaven starý výměník)
 • Postaveny nové JESLE v Čéčově ulici
 • Rozšíření kapacity Domova pro seniory Máj, přístavba pro 32 nových lůžek
 • Realizováno odloučené pracoviště pro Domov pro seniory Máj v ulici na Zlaté stoce – nová lůžka pro osoby s alsheimerovou chorobou
 • Postaveno KOMUNITNÍ CENTRUM na Máji
 • Celkové zateplení Domova pro seniory Hvízdal
 • Celková rekonstrukce kuchyně Domova pro seniory Staroměstská
 • Zaveden nový grantový program pro podporu terénní HOSPICOVÉ PÉČE
 • Zaveden nový grantový program pro podporu soukromých mateřských školek v ČB
 • Zaveden nový grantový program pro finanční spoluúčast města na částečné hrazení školného českobudějovických dětí v soukromých mateřských školkách
 • Zrealizována celková rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Pohůrecká
 • Postaven nový samostatný pavilón pro centrální šatny v ZŠ Grünwaldova
 • Postavena nová školní kuchyně a jídelna na ZŠ J.Š.Baara (prostor je zároveň možné použít jako kulturně-společenskou místnost, je plně vybavena audiovizuální technikou včetně zabudovaného ozvučení)
 • Zavedení prázdninového provozu na vybraných mateřských školkách o letních prázdninách (červenec až srpen), dříve byly všechny školky zavřené a rodiče měly velký problém s hlídáním dětí
 • Postaven spojující krček mezi hlavní budovu školy a školní jídelnou v ZŠ O. Nedbala (předtím se muselo chodit venkem, samostatně stojící budovy nebyly jakkoli propojeny)
 • Zavedeno PASTELKOVNÉ PRO PRVŇÁČKY