05 miloslav prochazkaKlíčovým problém Českých Budějovic je doprava. To samozřejmě nikoho z občanů nepřekvapí. Naším cílem maximálně zvýšit průjezdnost města a rozmělnit dopravu. Nejdůležitějším bodem našeho programu v oblasti dopravu je bezpochyby stavba nových mostů přes řeku Vltavu. Ve špičče využívá mostů až 40 tisíc aut a na stávající pouhé 3 mosty se nevejdou. Dále chceme dostavět severní spojku (propojení Glóbus a Pražská), podporovat MHD a kamiony parkující z dlouhé louky přesuneme na pozemky letiště. Nebráníme se ani diskuzi o kontroverzních návrzích, jako je MHD zdarma nebo jednosměrný okruh kolem Budějovic. Teď jsou všude dva pruhy tam a zase zpátky a všude stojíte. Město je malé, ale než uvnitř stát půl hodiny v zácpě, tak je lepší ujet pár kilometrů kolem plynule. 

Garantem je Miloslav Procházka, technik, odborník a patriot, který v současnosti vykovává funkci předsedy představenstva Dopravního podniku města, kde dbá na zlepšení podmínek řidičů a kvalitu vozového parku.

✔ Město potřebuje VÍCE MOSTŮ přes Vltavu a my je postavíme - pouze tři mosty ve městě jsou jedním z klíčových problémů dopravy. Chceme vybudovat nový most na jihu města a dostavět severní spojku.  

✔ SEVERNÍ SPOJKA je klíčovou dopravní tepnou Budějovic a my ji posuneme dopředu, protože je to klíčová stavba a významně tím ulehčíme Dlouhé louce a Strakonické ulici, protože občané ze severní části města rovnou vyjedou na kruhovém objezdu u Globusu.

✔ Pomůžeme s výstavbou obchvatu Budějovic a Dálnice D3 - už v minulém volebním období jsme dělali maximum pro podporu plánování a vlastní realizace dálnice. Odmítli jsme přesunutí obchvatu na Lišovský práh, protože by to znamenalo zpoždění v řádu mnoha let.

✔ Ponecháme dopravu v MHD pro děti a seniory zdarma, což je opatření pro naše občany, které jsme realizovali už v minulém volebním období. Nedopustíme, aby došlo ke zdražování MHD, protože její podpora pomáhá se snižováním koncentrace dopravy.

✔ Kamiony z Dlouhé louky přestěhujeme na pozemky Jihočeského letiště, a.s. a vytvoříme nové parkoviště pro osobní auta - parkování pro auta v širším centru je pro naše občany velmi důležité, proto chceme přesunout kamiony jinam s tím, že jim tam vytvoříme patřičnou infastrukturu.

✔ Prosadili jsme nákup nových EKOLOGICKY ŠETRNĚJŠÍCH vozů MHD a v modernizaci vozového parku budeme dále pokračovat, protože kvalita života ve městě je pro nás velmi důležitou oblastí a autobusy na CNG jsou výrazně ekologičtější než starší naftové.

✔ SNÍŽÍME počet semaforů ve městě - ve spolupráci s dopravními odborníky budeme pracovat na optimalizaci silniční sítě a křižovatek, abychom umožnili co nejplynulejší průjezd městem.

✔ Podporujeme VÝSTAVBU nových cyklostezek, protože jsou České Budějovice pro cyklodopravu ideální. Na druhou stranu nechceme občany do ničeho nutit.