Miroslav JochJako lidé, kteří ve městě bydlí si uvědomujeme, jak je důležité efektivní hospodaření města, aby se prováděly nezbytné investice a zároveň se dobře a řídily městské společnosti. Věříme zároveň, že mezi klíčové povinnosti města je zajistit svým občanům bezpečnost, proto bychom chtěli navýšit počet městských strážníkům, a dát jim na starosti konkrétní část města.

Garantem oblasti je Míra Joch, podnikatel, který vybudoval firmu o více než 250 zaměstnancích a který zodpovědně řídil finance města 4 roky.

Zintenzivníme a posílíme činnost městské policie ve všech lokalitách města – nebáli bychom se navýšit počet strážníků městské policie, investovat do jejich vybavení a výcviku, chtěli bychom mít opravdu partu strážníků pro konkrétní čtvrť, kde je budou občané znát. Chceme zlepšit pověst městské policie, která má mnohdy špatnou pověst prostých botičkářů.

✔ Posílíme činnost územních komisí města – územním komisím se musí dostat větší pozornosti než doposud, protože tlumočí problémy občanů našeho města.

✔ Dohlédneme na finanční stabilitu města – zodpovědné hospodaření je něco, co jsme razili už od počátku našeho působení ve vedení města, optimalizovali jsme městský dluh a jeho správu, zlepšili cash flow. Chceme i do budoucna vyvíjet tlak na efektivitu hospodaření a nedopustit nezodpovědné zadlužování.

✔ Budeme pokračovat v rozvoji městských společností – městské společnosti v minulých letech výborně hospodařily a úspěšně plnily městskou kasu. Chceme i nadále vyvíjet tlak na dobré hospodaření firem a získávání příjmů do rozpočtu z jejich zisků.

✔ Udržíme cenu tepla, vodného a stočného – jsme v době, kdy neustále stoupají životní náklady, proto nedopustíme, aby se zvýšily výdaje na teplo, vodné a stočné, což jsou jediné energie, které můžeme ve městě ovlivnit.

✔ Uděláme nový Územní plán města společně s Vámi – ve spolupráci s odborníky a občany chceme vytvořit nový územní plán, do kterého chceme promítnou priority města.