07 Tomáš PaulíkRadnici vnímáme jako průvodce, který je kdykoliv připraven pomoci radou, přístupem a v neposlední řadě také správným formulářem, k tomu chceme vybudovat nový a uživatelsky příjemný web, kde popíšeme postupy, jak řešit nejčastější požadavky občanů a dáme lidem možnost online si popovídat s vybranými operátory, kteří budou pomáhat.

Chceme se také zaměřit na digitalizaci radnice, umožnit lidem co nejvíce požadavků zadat z pohodlí domova, aby nemuseli na radnici pořád chodit a nechat se posílat "od okénka k okénku".

V dalším volebním období se chceme také více zaměřit na čistotu města, jsme připraveni navýšit prostředky na úklid města a také bychom chtěli zefektivnit svoz komunálního i tříděného odpadu.

Garantem oblasti je Tomáš Paulík, který působil přes 5 let v dozorčí radě FCC a necelý rok jako její jednatel. V současnosti pracuje jako manažer ve velké energetické společnosti, kde se mimo prodeje zabývá i digitalizací a vylepšováním procesů.

✔ Radnice bude otevřená pro občany - radnici vnímáme jako průvodce složitým světem byrokracie, chceme proto, aby její zaměstnanci byli co nevstřícnější a podávané informace radnicí co nejsrozumitelnější. Už v minulém volebním období jsme se zabývali myšlenkou vytvoření dopravně velmi dobře dostupného centra pro obsluhu občanů v kasárnách na Žižkově třídě a rádi bychom se k tomuto projektu vrátili.

✔ Nový radniční web - chceme se zasadit o vybudování nových webových stránek, kde by každý našel to, co hledá snadno a rychle. Do projektu bychom chtěli zapojit renomované dodavatele i občany.

✔ Zavedeme elektronické vyřizování žádostí - mít možnost vyřídit co nejvíce požadavků přes internet z pohodlí domova považujeme za klíčové. V současnosti tak bohužel nejdou vyřídit všechny záležitosti, ale chceme začít s tím, co lze teď a postupně v digitalizaci pokračovat. Nejen, že to zvýší pohodlí občanů, ale zároveň ušetří prostředky města.

✔ Posílíme četnost svozu směsného i tříděného komunálního odpadu - chceme provést analýzu vytíženosti jednotlivých míst pro odpadové nádoby s cílem zefektivit svozy, a také pracovat na větší čistotě okolí těchto míst. Zároveň budeme řešit úpravy odpadových nádob, aby pro občany nebylo složité do nich odpad vhazovat. 

✔ Budeme dále rozšiřovat nabídku sběru tříděného odpadu - chceme rozšiřovat množství odpadových nádob zejména pro bioodpad a kovy, kterých je v některých částech města méně, než by bylo třeba.

✔ Více peněz do úklidu veřejného prostranství, městských parků, zeleně a celkové čistoty města - místo nevzhledného "betovámí" chceme prosazovat více zelěně a více investovat do úklidu veřejného prostranství.