02 petr podhola webMezi našimi členy jsou učitelé, rodiče i senioři, proto vnímáme tuto část volebního programu jako naprostou prioritu. Už od roku 2010, kdy jsme zasedli do rady města jsme se také na tuto oblast zaměřovali.

Garantem oblasti je Petr Podhola, 1. náměstek primátora Českých Budějovic, který už se této oblasti v radě města věnuje 8. rokem a je za ním opravdový kus práce. 

✔ Vytvořili jsme dostatek míst v mateřských školkách a pracujeme na dalších - v posledních téměř 8 letech, kdy jsme zasedli v radě města, jsme se zaměřovali na navýšení kapacit v mateřských školách, došlo k vytvoření téměř 500 nových míst. V navýšení míst budeme nadále pokračovat.

✔ Budeme investovat do další modernizace škol a mateřských školek a jejich vybavení - investovali jsme a nadále budeme chtít investovat do vybavení škol a kvality výuky. Věříme, že se nám to vyplatí v podobě vzdělanějších občanech města.

✔ Námi zavedené elektronické zápisy do škol se osvědčily, budeme v nich pokračovat - kdo si pamatuje fronty u zápisů do některých škol, musí nám dát za pravdu, že elektronické zápisy do školek, které jsme zavedli v minulém volebním období a elektronické zápisy do škol, které jsme zavedli v ještě trvajícím volebním období, měly velký pozitivní dopad. Chceme v tom nadále pokračovat.

✔ Podpoříme výstavbu nových startovacích bytů pro rodiny s dětmi - byty ve městě šly v minulých letech výrazně nahoru a přestávají být dostupné velké části rodin, proto chceme vybudovat nové startovací byty pro mladé rodiny, abychom jim usnadnili vstup do života.

✔ Každý rok zvýšíme počet míst v domovech pro seniory - s tím jak roste počet seniorů, roste i potřeba zajistim jim kvalitní ubytování a péči. Hodláme i nadále zvyšovat kapacity v domovech pro seniory ve vlastnictví města.

✔ Podpoříme hospicovou péči na území města - chceme jít spíše cestou terénní hospicové služby, než výstavbou nového hospicu.